ถามแพทย์

 • หยุดทานยาคุมกำเนิด ประจำเดือนไม่มา ตรวจแล้วไม่ท้อง

 •  paramee.s
  สมาชิก
  ก่อนหน้านี้กินยาคุมมาตลอด 6-7 เดือน ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายวันที่12 พ.ค.62 และหมดจากยาคุมแผงนั้นก็ไม่ได้กินยาคุม 1 เดือน กำหนดประจำเดือนจะมาคือ 6 มิ.ย. ค่ะ แต่ตอนนี้ 10/6/62 แล้วประจำเดือนไม่มา ตรวจการตั้งครรภ์วันที่ 8-9 มิ.ย. 62 ก็ไม่พบการตั้งครรภ์ แบบนี้มีโอกาสท้องไหมคะ หรือเป็นเพราะการหยุดกินยาคุม

  สวัสดีค่ะ คุณ paramee.s,

                    หลังจากหยุดทานยาคุมกำเนิดแล้ว การทำงานของรังไข่และการตกไข่ก็จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ และประจำเดือนในรอบต่อไปก็จะมาใน 4-5 สัปดาห์ แต่ในบางรายอาจเกิดขึ้นเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้

                   ดังนั้น หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว ไม่พบการตั้งครรภ์ การที่ประจำเดือนยังไม่มา อาจเนื่องจากรังไข่ยังไม่กลับมาทำงานเป็นปกติได้ค่ะหรือมีปัจจยอื่นๆ ร่วมด้วยอีก เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก อดนอน มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว เป็นต้น แนะนำควรรอประจำเดือนไปอีกซักระยะก่อน ประจำเดือนก็น่าจะมาในที่สุดค่ะ