ถามแพทย์

  • กินยาคุมกำเนิดมาได้ 4 เดือน แล้วหยุดทานในแผงที่ 5

  •  Chanakan Khongchana
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ คือหนูกินยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ดมาได้ 4 เดือนแล้วค่ะ แล้วหยุดแผงที่ 5 วันที่ 8 เม.ษ. หลังจากนั้นวันที่ 12 เม

     สวัสดีค่ะ คุณ Chanakan Khongchana,

                        เมื่อหยุดทานยาคุมกำเนิด ฤทธิ์ของยาในการป้องกันการตั้งครรภ์ย่อมหมดลงไปในทันที และการทำงานของรังไข่จะกลับมาเป็นปกติได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ ดังนั้นโอกาสที่จะกเิดการตั้งครรภ์หลังหยุดทานยาคุม จึงอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะ