ถามแพทย์

 • เพิ่งฉีดวัคซีนเขมสุดท้ายไปได้ 8 วัน แล้วโดนหมาข่วน ต้องไปฉีดใหม่ไหม

 • คือผมเพิ่งฉีดวัคซีนเขมสุดท้ายไปได้8วันแล้วโดนหมาข่วนอีกสอบถามคุนหมอว่าต้องไปฉีดวัคซีนใหม่ไหมคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ผู้ชาย ขี้เหงาครับ,

                    หากเพิ่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายไปประมาณ 8 วัน และโดนสุนัขข่วนซ้ำอีกดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนอีกครั้งค่ะ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจะมีระดับสูงสุดที่ 30 วันหลังฉีดยา ดังนั้นหากผ่านมาเพียง 8 วัน ระดับภูมิคุ้มกันจึงยังถูกกระตุ้นให้มีอยู่ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ผู้ชาย ขี้เหงาครับ,

                    หากเพิ่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายไปประมาณ 8 วัน และโดนสุนัขข่วนซ้ำอีกดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนอีกครั้งค่ะ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจะมีระดับสูงสุดที่ 30 วันหลังฉีดยา ดังนั้นหากผ่านมาเพียง 8 วัน ระดับภูมิคุ้มกันจึงยังถูกกระตุ้นให้มีอยู่ค่ะ

  ผู้ชาย ขี้เหงาครับ
  Mar 22, 2018 at 12:40 AM

  คือผมเพิ่งฉีดวัคซีนเขมสุดท้ายไปได้8วันแล้วโดนหมาข่วนอีกสอบถามคุนหมอว่าต้องไปฉีดวัคซีนใหม่ไหมคับ

   

  ผู้ชาย ขี้เหงาครับ
  Mar 22, 2018 at 12:40 AM

  คือผมเพิ่งฉีดวัคซีนเขมสุดท้ายไปได้8วันแล้วโดนหมาข่วนอีกสอบถามคุนหมอว่าต้องไปฉีดวัคซีนใหม่ไหมคับ