ถามแพทย์

 • เด็กทารก สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ไหม

 •  Thanasarn Sophonhiranrux
  สมาชิก
  เด็กทารก สามารถ ใส่หน้ากากอนามัยได้ไหมครับ
  Thanasarn Sophonhiranrux  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Thanasarn Sophonhiranrux

  การใช้หน้ากากอนามัยเพื่อปกปิดใบหน้าบริเวณเยื่อบุจมูก และเยื่อบุปาก ก็เพื่อลดโอกาสการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ที่ติดเชื้อ

  โดยสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ เพียงแต่ควรเป็นขนาดหน้ากากที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่ใหญ่หรือเล็กจนทำให้รัดเกินไปหายใจลำบาก และเป็นหน้ากากที่สะอาด ควรเปลี่ยนหรือซักทำความสะอาดกรณีเป็นแบบผ้าทุกวัน และควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในที่ชุมชน และให้อยู่ห่างจากคนป่วยด้วยจะดีที่สุดค่ะ