ถามแพทย์

 • โดนสุนัขกัด เป็นรอยจุดแดงๆ สุนัขเลี้ยงในบ้าน ฉีควัคซีนตลอด ควรฉีดวัคซีนไหม

 •  Benyapa
  สมาชิก
  สวัสดค่ะคุณหมอ มีเรื่องปรึกษาค่ะ หนูโดนสุนัขกัดแบบไม่ได้ลึกค่ะแค่เป็นรอยจุดแดงๆเหมือนโดนยุงกัดเลยค่ะ สุนัขเป็นสุนัขของเพื่อนเลี้ยงในบ้านค่ะแล้วสุนัขก็ฉีควัคซีนตลอด หนูควรฉีดวัคซีนไหมคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Benyapa,

                            การโดนสุนัขกัดจนผิวหนังเป็นรอยแดง ย่อมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ อย่างไรก็ตาม หากสุนัขได้เลี้ยงในอยู่แต่เฉพาะในบ้าน ไม่มีสัตวอื่นเข้ามาในบ้าน และสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างน้อย 2 ปีติดกัน โอกาสที่สุนัขจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นน้อยมาก ดังนั้น อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก้ได้ค่ะ โดยหากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 4-5 วัน และไม่ตายภายใน 14 วัน สุนัขก็ไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Benyapa,

                            การโดนสุนัขกัดจนผิวหนังเป็นรอยแดง ย่อมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ อย่างไรก็ตาม หากสุนัขได้เลี้ยงในอยู่แต่เฉพาะในบ้าน ไม่มีสัตวอื่นเข้ามาในบ้าน และสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีอย่างน้อย 2 ปีติดกัน โอกาสที่สุนัขจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นน้อยมาก ดังนั้น อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก้ได้ค่ะ โดยหากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 4-5 วัน และไม่ตายภายใน 14 วัน สุนัขก็ไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และคุณก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ