ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 1 วัน สามารถกินยาคุมฉุกเฉินได้หรือไม่ จะส่งผลข้างเคียงหรืออันตรายไหม

  • มีเพสสัมพันกับแฟนมาแล้ว1วัน สามารถกินได้หรือไม่ และจะส่งผลค้างเคียงหรืออันตรายต่อแฟนผมรึป่าวครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ชื่อลุห้าบาท คับ,

                       การทานยาคุมฉุกเฉินนั้น ควรทานภายในไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับจากมีเพศสัมพันธ์ แต่ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ โดยหากทานภายใน 12 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58% 

                      ผลข้างเคียงที่อาจพบได้หลังทานยาไปในวันนั้นคือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง เวียนหัว ปวดหัว เจ็บเต้านม เป็นต้น และหลังจากทานยาไปประมาณ 1 สัปดาห์ อาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้นาน 1-4 วัน ซึ่งเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยา ไม่ใช่ประจำเดือน แต่ไม่ได้อันตรายแต่อย่างใด ในบางรายอาจไม่มีเลือดออกก็ได้