ถามแพทย์

 • เดินสะดุดชนเสาที่เป็นสนิม มีหัวแตก แต่แตกไม่มาก ต้องฉีดยาไหม

 •  Ploy Boon
  สมาชิก
  สวัดดีค่ะคุณหมอเพื่อนของหนูเดินสะดุดชนเสาที่เป็นสนิมแล้วเพื่อนหนูหัวแตกแต่แตกไม่มากต้องชีดยาไหม้ค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Ploy Boon,

                       หากผิวหนังบริเวณที่ได้ไปชนเสา มีบาดแผลที่มีเลือดออก อาจเสี่ยงต่อกาติดเชื้อบาดทะยักได้ ดังนั้นให้พิจารณาดังนี้

                       หากในสมัยเด็ก ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด (ในเด็กเล็กจะเป็นการฉีดวัคซีนรวมป้องกัน คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยักและอื่นๆ ) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น จะแบ่งออกดังนี้ 

                    1. หากเป็นแผลสะอาด ไม่มีเศษดิน เศษโคลนปนเปื้อนแผล แผลไม่ใหญ่และไม่ลึกมาก หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หรือคอตีบ-บาดทะยัก เข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีก 

                  2. หากแผลสกปรก บาดแผลลึก ปากแผลแคบ หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนค่ะ 

                   แต่หากในสมัยเด็กไม่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมโรคตามกำหนดอายุ ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักค่ะ โดยแนะนำให้ฉีดทั้งหมด 3 ครั้งตามกำหนดนัด ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้มีไปได้ยาวนาน 10 ปี ทังนี้ในจำนวน 3 ครั้ง ควรมี 1 ครั้งที่เป็นวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก

                    นอกจากนี้ ควรดูแลทำความสะอาดแผล โดยหากแผลมีขนาดเล็กและสะอาด ให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่หรือยาฆ่าเชื้อในครั้งแรก และทำความสะอาดแผลต่อทุกวันด้วยน้ำเกลือ เช็ดให้แห้ง อาจใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพไวโดน-ไอโอดีน (povidone-iodine) และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหาย