ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังใข่ตกได้ 8 วัน มีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม ทานอย่าคุมฉุกเฉินภายใน 1ชั่วโมง

 •  สตางค์
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์หลังใข่ตกได้8วันนับวันนี้ จะท้องไหมค่ะหลั่งใน1ครั้งเเต่ทานอย่าคุมฉุกเฉินภายใน1ชั่วโมงไปแล้ว จะท้องได้ป่าวค่ะ?

  สวัสดีค่ะ คุณ สตางค์,

                     การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ระยะปลอดภัยนั้น ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้ การคำนวณหาวันตกไข่ ย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้มาก หากไม่ได้เครื่องมือในการช่วยตรวจ เช่น ชุดตรวจหาวันไข่ตกจากปัสสาวะ หรือใช้การวัดอุณหภูมิร่างกาย

                     อย่างไรก็ตาม หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ค่ะ และหากเป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง ต้องอย่าลืมทานเม็ดที่ 2 หลังจากเม็ดแรกไปแล้วภายใน 12 ชั่วโมงด้วย