ถามแพทย์

 • ได้เจาะชิ้นเนื้อไตไปตรวจ ผลย้อม IgA 1+ Kappa1+ Lambda1+ หมายถึงอะไร

 •  Nkung
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ

  ได้รับการเจาะตรวจชิ้นเนื้อไต ย้อมติด   IgA 1+ , Kappa, Lambda 1+ 

  รบกวนคุณหมอช่วยแปลว่ามีความสำคัญอย่างไรค่ะ หมายถึงอะไร

  (ถามคุณหมอที่ทำการรักษาแล้ว แต่ไม่เข้าใจค่ะ)

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nkung,

                         หากได้เจาะชิ้นเนื้อไตไปตรวจ เพื่อดูว่ามีการอักเสบของหน่วยไตขนาดเล็ก (glomeruli) หรือไม่และเป็นชนิดใด โดยปกติจะต้องนำไปตรวจย้อมพิเศษและดูด้วยกล้องจุลทรรรศน์ชนิด fluorescence (เรียกว่าตรวจ immunofluorescence) รวมถึงอาจมีการตรวจด้วยกล้อง electron microscope ต่อ และจะมีการสรุปว่า น่าจะเป็นการอักเสบหน่วยไตชนิดใด เช่น เป็นชนิด IgA nephropathy, เป็นชนิด membranous glomerulonephritis, เป็นชนิด focal segmental glomerulosclerosis เป็นต้น

                       ซึ่งในการตรวจย้อมพิเศษ ก็จะมีการใช้แอนติบอดีชนิดต่างๆ เช่น lambda light chain-IgA, IgM,  kappa light chain-IgA, IgM, และ C3 complement เป็นต้น 

                       ในการแปลผลการตรวจ ต้องอาศัยการดูผ่านกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและชนิด fluorescence รวมถึงกล้อง electron microscope และสรุปออกมา ดังนั้น แนะนำควรดูผลสรุปในใบรายงานว่าเข้ากันได้กับโรคใด การดูเฉพาะแค่ผลว่ามี IgA 1+ ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นโรคใดค่ะ เพราะต้องดูรูปแบบและลักษณะของการย้อมติดแอนติบอดี้ต่างๆ ค่ะ