ถามแพทย์

 • ลูกแมวจรข่วนเมื่อ พ.ย.60 ลูกแมวหนีหายไป แม่แมวยังอยู่ ลูกแมวมีโอกาสติดเชื้อไหม แล้วคนจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

 •  Armando
  สมาชิก
  โดนลูกแมวจรข่วนเมื่อเดือนพ.ย.60 แล้วลูกแมวหนีหายไปแต่ปัจจุบันแม่แมวยังอยู่ แสดงว่าตอนนั้นแม่แมวไม่ได้มีเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วลูกแมวมีโอกาสติดเชื้อมั้ยคะ ตอนนั้นไม่ได้ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพิ่งมาฉีดเมื่อเดือนเม.ย.61 หนูจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามั้ยคะ ตอนนี้วิตกกังวลค่ะรู้สึกคิดมากจนเครียด

   สวัสดีค่ะ คุณ Armando,

                           แม้ว่าแม่แมวจะไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ลูกแมวอาจมีโอกาสที่จะติดเชื้อมาจากสัตว์อื่นได้ 

                            อย่างไรก็ตาม หากเหตุการณ์ได้ผ่านมาเกือบ 6 เดือน หากติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามา ย่อมแสดงอาการของโรคแล้ว ดังนั้นคุณ Armando จึงไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ

   

  เนื่องจากระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้าในคนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3 สัปดาห์ - 4 เดือนค่ะ