ถามแพทย์

 • เชื้อพิษสุนัขบ้าปนอยู่ในน้ำ จะอยู่ได้นานไหม แล้วถ้าหยดลงบนพื้นผสมกับน้ำฝน น้ำแอร์แล้วกระเด็นมาถูกแผล จะติดเชื้อไหม

 •  เพ็ญศรี น.
  สมาชิก

  ในกรณีที่เชื้อปนอยู่ในน้ำจะอยู่ได้นานไหมค่ะ หรือหยดยุบริเวณพื้นต่างๆ

  แล้วในกรณีที่มีเชื้อหยดอยู่ที่พื้นผสมกับน้ำเช่นน้ำหยดจากแอร์ น้ำฝน เป็นต้น แล้วกระเด็นโดนแผลมีโอกาสติดเชิ้อไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เพ็ญศรี น.

                  การอยู่รอดของเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าภายนอกตัวของสัตว์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งอุณหภูมิของอากาศ ความชื้น แสงสว่าง สารเคมีต่างๆ เช่น หากอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติธรรมดา (30 องศาเซลเซียส) ที่อากาศแห้ง และโดนแสงแดด เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ามักจะตายภายใน 2 ชั่วโมง หากไม่โดนแสงแดดจะตายภายใน 20 ชั่วโมง แต่หากอุณหภูมิมากกว่า 50 องศาเซลเซียส เชื้อจะตายใน 2-3 นาที หากอากาศเย็น ( ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส) มีความชื้นเหมาะสม ไม่โดนแสงแดด เชื้ออาจอยู่ได้นาน 1-2 วัน แต่หากเชื้อโดนผงซักฟอกหรือสบู่ หรือสารเคมีที่มีความเป็นกรดหรือด่างก็จะตายในทันที

                   สำหรับในน้ำ หากปริมาณน้ำมีมาก เชื้อย่อมจะถูกเจือจาง และเมื่อมาอยู่ในน้ำ ส่วนใหญ่มักจะตายภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ สภาพความเป็นกรดด่าง และการโดนแสงสว่างด้วย และหากเป็นน้ำที่มีคลอรีน เชื้อก็จะตายภายในไม่กี่นาทีคะ

                   ดังนั้น การถูกน้ำหยดจากแอร์ หรือน้ำฝน กระเด็นใส่แผล โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากน้ำเหล่านั้นไม่น่าเกิดขึ้นได้ค่ะ