ถามแพทย์

  • สอบถามเรื่องอาการเบื้องต้นที่ได้รับเชื้อ HIV และการทานยาต้านเชื้อ

  •  Darkrobin
    สมาชิก
    อยากรบกวนสอบถามครับ 1. อาการเบื้องต้นที่ได้รับเชื้อ HIV ร่างกายจะแสดงออกมายังไงบ้างครับ จะสังเกตได้อย่างไร 2.เราจะสามารถสังเกตได้อย่างไรว่ายาต้านที่ทานได้ผลการรักษาที่ดีอยู่ เช่น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 3. เคยอ่านเรื่อง Viral Load Undetectable = Untransmittable คือหลังเป็น Undetectable จะไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อได้แล้ว เรื่องนี้จริงมากน้อยแค่ไหนครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ Darkrobin @อาการของการติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ในคนไข้บางรายจะมีอาการเป็นไข้ ปวดเมื่อยตัว เจ็บคอ มีผื่น ซึ่งอาการไม่ได้เฉพาะเจาะจง และส่วนหนึ่งจะไม่มีอาการค่ะ @ส่วนการรับประทานยาต้านที่ได้ผลดี จะดูจากค่า CD4 และค่า viral load ส่วนอาการและอาการแสดงอื่นๆ อาจไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าตอบสนองต่อยาดีจริงหรือไม่ @การตรวจเลือดพบว่า viral load undetectable แปลว่าปริมาณเชื้อที่มีอยู่ลดลงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามแนวทางการรักษา แต่ไม่ได้หมายความว่า ตัวคนไข้หายจากการติดเชื้อนะคะ ดังนั้นคนไข้กลุ่มนี้ยังคงแพร่เชื้อได้อยู่ค่ะ