ถามแพทย์

 • สอบถามเรื่องกินยาคุม

 •  Pattaramai Srisuwan
  สมาชิก
  ถ้ากินยาคุมอยู่แล้วหลั่งใน จะมีสิทธิ์ท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pattaramai Srisuwan,

                     หากทานยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง คือทานทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาเดียวกันใกล้เคียงกันของแต่ละวัน ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสียหลังทานยา ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย และยาคุมยังไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตัังครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ 0.3% ค่ะ แต่หากใช้ไม่ถูกต้อง โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมากขึ้น

                     ไม่มีวิธีคุมกำเนิดใดที่จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ค่ะ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม คือการไม่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้นค่ะ