ถามแพทย์

 • ฉีดกระตุ้นไปเมื่อวันที่ 9 มกรา แล้ววันที่ 15 มกราโดนกัดอีก จะต้องไปฉีดอีกไหม

 •  Ratchaneekorn48@gmail.com
  สมาชิก
  คุณหมออยากทราบว่าถ้าเราฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้น1เข็มเมื่อวันที่9มกราคมและในวันที่15มกราคมโดนชูก้ากัดอีกต้องไปฉีดยากระตุ้นอีกไหมคะ
  Ratchaneekorn48@gmail.com  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ratchaneekorn48@gmail.com

  โรคพิษสุนัขบ้านั้นคือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่รับเชื้อมาจากสัตว์เลี้ยงลูกโดยนม อาจจะถูกกัด หรือถูกสัตว์มาเลียแผลหรือเลียปาก หรือไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบ เป็นโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีิวิตเมื่อมีอาการแล้ว อาการเช่นน้ำลายฟูมปาก กลัวน้ำ มีอาการทางระบบประสาททำให้กระวนกระวาย สับสน คลุ้มคลั่งและจะเสียชีิวิตในที่สุด จึงมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคนี้ขึ้นมา โดยวัคซีนจะฉีดทั้งหมด 3-5 เข็ม กรณีเป็นการฉีดหลังถูกกัดไปแล้ว

  ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกปี 2561 ระบุว่า หากมีการสัมผัสโรคซ้ำ ก็คือถูกสัตว์กัดซ้ำภายใน 3 เดือน ไม่ต้องรับวัคซีนซ้ำ แต่แนวทางของสถานเสาวภาและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยยังคงยึดหลักให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังถูกกัด โดยถ้าถูกกัดซ้ำภายใน 6 เดือนให้ฉีดกระตุ้นแค่ 1 เข็มเข้ากล้าม ถ้าเกิน 6 เดือนให้ฉีด 2 เข็มที่วันที่ 0 และ 3 โดยในประเทศไทยยังมีรายงานว่าในผู้ป่วยบางรายหลังได้รับวัคซีนไปภายใน 3 เดือน มีระดับภูมิคุ้มกันไม่พอที่จะป้องกันโรค

  แต่อย่างไรก็ตามหากหลังกระตุ้นมาแค่ 6 วันดังกล่าวมา อาจจะไม่ต้องกระตุ้นซ้ำค่ะ แต่ควรพบแพทย์เพื่อประเมินแผลเพิ่มเติมอีกครั้งว่าเป็นแผลเสี่ยงมากๆหรือไม่