ถามแพทย์

 • vero cell 0.1ml id ​Rabies vac 0.1ml.dose คือวัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขบ้าไหม

 •  คน ลึกลับ
  สมาชิก
  (vero cell 0.1ml id)​Rabies vac 0.1ml.dose#1booster1จุด นี้คือวัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขใช่ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ คน ลึกลับ,

                       คำว่า vero cell, rabies vac ที่ปรากฏในใบสั่งยา หรือใบนัด ก็คือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ โดยวัคซีนที่ใช้ฉีดป้องกันหลังโดนสัตว์กัด ฉีดแบบป้องกันล่วงหน้า หรือเป็นการฉีดกระตุ้นหลังจากที่เคยฉีดมาแล้ว จะเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันค่ะ ไม่ได้แบ่งแยกชนิดวัคซีนออกเป็นวัคซีนที่ให้ฉีดกระตุ้น หรือเป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดหลังโดนกัดครั้งแรกแต่อย่างใดค่ะ

                        ส่วนคำว่า 0.1 ml id ที่ปรากฏ คือเป็นการฉีดวัคซีนแบบเข้าใต้ผิวหนัง จำนวน 0.1 มิลลิลิตรค่ะ