ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมกำเนิด มีเพศสัมพันธ์บ่อย มีประจำเดือนออกเยอะและมาบ่อย ผิดปกติหรือป่าวค่ะ

  • ได้ฝังเข็มยาคุมกำเนิดค่ะหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีเเพศสำพันบ่อยๆจะมีผลเสียอย่างไรค่ะ และอีกข้อนึงค่ะหนูฝังเข็มแต่ประจำเดือนมาเยอะมากเลยค่ะประจำเดือนจะมาอาทิตย์กว่าและก็หายไปอาทิตย์นึงและก็ดป็นอีกยุแบบนี้บ่อยมากค่ะเดือนนึงจะมาประมาน2-3รอบได้ค่ะถ้าเป็นอาการแบบนี้ผิดปกติหรือป่าวค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ สำคัญก็ดูแล ไม่แคร์ก็ทิ้งไป,

                        หากได้เริ่มฝังยาคุมกำเนิด ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน ยาฝังคุมกำเนิดก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่าดีมาก คือมีโอกาสการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน ซึ่งดีกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดและยาฉีดคุมกำเนิด ดังนั้นสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วม และการมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ไม่ได้มีผลเสียแต่อย่งใดค่ะ

                   ผลข้างเคียงของการยาฝังคุมกำเนิด ได้แก่ การมีเลือดออกกะปริดกะปรอย ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือประจำเดือนมามาก มานาน มาบ่อยกว่าปกติ ซึ่งมักจะเกิดในช่วง 2-3 เดือนแรกของการฝังยา หลังจากนั้นประจำเดือนจะค่อยๆ มาน้อยลงและขาดหายไป 

                   หากคุณ "สำคัญก็ดูแล ไม่แคร์ก็ทิ้งไป" ยังคงมีเลือดประจำเดือนออกมากและมาบ่อยนานกว่า 2 เดือน ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อรักษาโดยการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม หรือพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดค่ะ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เนื่องจากการเสียเลือดปริมาณมากและบ่อยจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ค่ะ