ถามแพทย์

 • เป็นประจำเดือนวันที่ 20 ประจำเดือนหมดวันที่ 25 มีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่ 26 ไม่สวมถุงยาง หลั่งนอก แบบนี้จะท้องไหมคะ

 • สวัสดีค่ะ. หนูอยากปรึกษาว่า หนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟนตอนประจำเดือนหมด1-2วัน หนูเป็นประจำเดือนวันที่20 ประจำเดือนหมดวันที่25 มีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่26 ไม่สวมถุงยาง.ไม่เสร็จแต่แฟนเอาออกมาช่วยตัวเองจนเสร็จ แบบนี้จะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เนสจะไม่ทน' กับคนนิสัยไม่ดี,

             การนับระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 หลัง 7 คือต้องเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมา ดังนั้นหากคุณ "เนสจะไม่ทน' กับคนนิสัยไม่ดี" มีประจำเดือนวันแรกคือวันที่ 20 แล้วมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 26 ซึ่งเท่ากับยังอยู่ในช่วง 7 วันหลังมีประจำเดือน ซึ่งอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสการตั้งครรภ์ยังมีได้ แต่จะค่อนข้างน้อยค่ะ แต่ทั้งนี้การนับระยะปลอดภัยจะค่อนข้างแม่นยำเฉพาะในกรณีที่เป็นคนมีประจำเดือนมาสม่ำเสมอ 

             สำหรับวิธีการคุมกำเนิดโดยการการหลั่งนอก  มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่ 4 ถึง 22% ค่ะ

           หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ แนะนำให้คุณ  เนสจะไม่ทน' กับคนนิสัยไม่ดี ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้นค่ะ

  แล้วถ้าหมดประจำเดือน4-5วันแล้วมีเพศสัมพันอีก แต่ปล่อยข้างนอก จะท้องไหมคะ
  แล้วไข่จะตกอีกวันไหนคะ ประจำเดือนพึ่งหมด 25/07/2017.

  1.หากหมดประจำเดือนไป 4-5 วัน เท่ากับว่ามีเพศสัมพันธ์วันที่ 30 ก.ค. เมื่อนับจากวันที่เริ่มมีประจำเดือนคือวันที่ 20 ก.ค. จึงเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว มีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากขึ้น

  2. หากเป็นคนที่มีรอบเดือนสมำ่เสมอและมีรอบประจำเดือนที่ 28 วัน ดังนั้นประจำเดือนรอบล่าสุดเริ่มมาวันที่ 20 ก.ค. นับออกไปอีก 13-14 วันคือวันที่ไข่ตก ซึ่งก็คือ 2-3 ส.ค.ค่ะ แต่หากรอบประจำเดือนไม่สมำ่เสมอและไม่ใช่ 28 วัน วันที่ตกไข่จะบอกไม่ได้แน่นอนค่ะ