ถามแพทย์

  • สวัสดีคร้า

  •  สะมอ มีน
    สมาชิก
    พอดีจะถามว่า ฉีดยาคุมมาสองปีกว่าแล้ว อต่พึ่งมีประจำเดือน จะท้องไหม

    สวัสดีค่ะคุณ สะมอ มีน

    การฉีดยาคุมจะทำให้มีประจำเดือนมากระปริดกระปรอยถึงขั้นไม่มาเลยได้ เป็นผลข้างเคียงจากยาค่ะ ถ้าฉีดต่อเนื่อง ไปตามนัดแพทย์ทุกครั้ง โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยค่ะ ถ้าอยากให้ประจำเดือนมาปกติ ครั้งต่อไปแนะนำเป็นยากินคุมกำเนิดเป็นแผงแทนค่ะ