ถามแพทย์

  • สงสัย

  • ถ้าประจำเดือนนี้ยังไม่มาแล้วมีอะไรกะแฟนกลั่งน้ำในจะท้องไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ จันทร์วลัย เทียนเลีียว,

                         การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ค่ะ ดังนั้น อาจต้องพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมงค่ะ

                        หากจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น