ถามแพทย์

 • สงสัย ว่า ท้อง ไหม คะ สาเหตุที่มีเลือดออกน่าจะเป่นเพราะอะไร

 • สวัสดีคะตอนหนุท้องแรกได้3เดือนกว่าๆแต่มีเลือดออกเพราะน้องไม่แข้งแรงเลยต้องขุดมดลุกนี่ก้อผ่านมา4เดือนแร่ว แต่ตอนนี่ประจำเดือนยังไม่มาเดือนก่อนหน้านี้มาวันที่1-4 ตรวจแร้วแต่เจอขีดเดียววันที่ตรวจคือวันที่5แต่ตอนนี่ก้อ1สัปดา1วันแร้วประจำเดือนยังไม่มาแต่มีเลือดออกนิดหน่อยสีน้ำตาลคล่ำ ไม่รู้ ว่า เพราะอะไร แร่วหนุจะท้องไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ศุภนุช สีหนู,

                         หากหลังจากขูดมดลูกแล้ว ได้มีประจำเดือนมาแล้ว และประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้ายคือ 1-4 มิ.ย. และในเดือน ก.ค. นี้ ประจำเดือนยังไม่มา อาจเกิดจาก

                        1. การตั้งครรภ์ หากมีเพศสัมพันธ์ ก็ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

                        2. มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว

                     3. มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น เป็นไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น

                     ส่วนเลือดสีน้ำตาลคล้ำที่ออกมาเล็กน้อย อาจเป็นเลือดเก่าของรอบเดอืนที่แล้วที่ค้างอยู่ในมดลุก และจะออกมาก่อนการมีประจำเดือนมาก็ได้ค่ะ ดังนั้นหาก 2-3 วันหลังจากนี้ ประจำเดือนมา ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่หากไม่มีเลือดประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ 

  ตอนนี้ก้อมีเลือดออกมา2วันแร่วคะ ไม่ได้ ตั้งครรภ์ ใช่ไหม คะ