ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่19 ถ้าอยากให้ไข่ตกช่วง วันที่ 13-23 ก.ค. จะต้องทำอย่างไรค่ะ ทำได้หรือไม่ค่ะ

 •  Orawan
  สมาชิก

  เดือน พ.ค. ประจำเดือนมา วันที่19ค่ะ ถ้าอยากให้ไข่ตกช่วง วันที่ 13-23 ก.ค. จำต้องทำอย่างไรค่ะ ทำได้หรือไมค่ะ

   สวัสดีคะคุณ Orawan

  มีทางเดียวคือ การใช้ยาเลื่อนการมีประจำเดือนค่ะ 

  ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ค่ะ 

  ยาจะต้องกินต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงช่วงที่ต้องการให้มีประจำเดือนค่ะ แต่อาจจะต้องหยุดยาก่อนประมาณ สามถึงสี่วันค่ะ