ถามแพทย์

 • คุณพ่อเป็นวัณโรคปอด ทานยาได้ 1 เดือน ทานอาหารได้น้อย ท้องเสีย มีเม็ดเลือดขาวสูง เกิดจากอะไร จะทำให้อาการแย่ลงไหม

 •  Aorr Warunya
  สมาชิก

  คุณพ่อเป็น วัณโรคปอด รับการรักษาและกินยามา 1 เดือนแล้วคะ แต่อาการไม่ขึ้นเลย มีผลข้างเคียงทำให้เบื่ออาหาร ทานอาหารน้อยมาก แต่มีอาการเหมือนท่องเสีย ถ่ายบ่อย ถ่ายเหลว วันล่ะ 5 ครั้งขึ้นไปหลังจากกินยา ทำให้ออ่นเพลียมาก นอนโรงพยาบบาล 3-4 วัน ออกมาพักบ้านได้ 2 วันกลับไปนอนโรงพยาบาล วนอยู่อย่างนี้มาเป็นเดือนแล้วคะ และตอนนี้พ่อก็อยู่โรงพยาบาลค่ะ เนื่องจากถ่ายบ่อยเพลียไม่มีแรง และหมอบอกว่า เม็ดเลือดขาวสูงคะ อยากทราบว่าเม็ดเลือดขาวสูง มีผลอย่างไรบ้างคะ เป็นผลข้างเคียงจากการกินยาไหมคะ หรือมีผลทำให้พ่ออาการแย่ลงไหมคะ 

  #ขอบคุณมากคะ

  Aorr Warunya  Aorr Warunya
  สมาชิก

  Aorr Warunya
  Oct 20, 2018 at 07:38 PM

  คุณพ่อเป็น วัณโรคปอด รับการรักษาและกินยามา 1 เดือนแล้วคะ แต่อาการไม่ขึ้นเลย มีผลข้างเคียงทำให้เบื่ออาหาร ทานอาหารน้อยมาก แต่มีอาการเหมือนท่องเสีย ถ่ายบ่อย ถ่ายเหลว วันล่ะ 5 ครั้งขึ้นไปหลังจากกินยา ทำให้ออ่นเพลียมาก นอนโรงพยาบบาล 3-4 วัน ออกมาพักบ้านได้ 2 วันกลับไปนอนโรงพยาบาล วนอยู่อย่างนี้มาเป็นเดือนแล้วคะ และตอนนี้พ่อก็อยู่โรงพยาบาลค่ะ เนื่องจากถ่ายบ่อยเพลียไม่มีแรง และหมอบอกว่า เม็ดเลือดขาวสูงคะ อยากทราบว่าเม็ดเลือดขาวสูง มีผลอย่างไรบ้างคะ เป็นผลข้างเคียงจากการกินยาไหมคะ หรือมีผลทำให้พ่ออาการแย่ลงไหมคะ ***ตอนนี้คุณพ่อเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และเคยเป็นโรคไทรอยด์ แต่คุณหมอให้เลิกกินยามาหลายปีแล้วคะ

  #ขอบคุณมากคะ

   

  สวัสดีค่ะ  

  วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อที่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน และไม่ควรหยุดยาก่อนกำหนด เนื่องจากจะทำให้เกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาได้ การรับประทานยาในช่วงแรก ๆ มักมีอาการอ่อนเพลีย โดยแต่ละคนอาจนานไม่เท่ากัน จะดีขึ้นในเวลาต่อมาค่ะ

  การที่มีเม็ดเลือดขาวสูง โดยทั่วไปมักบ่งบอกถึงการติดเชื้อในร่างกาย แนะนำว่า หากมีอาการอ่อนเพลียมาก รับประทานอาหารไม่ได้ ตัวหรือตาเหลือง อาจเป็นผลข้างเคียงจากยาได้ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลอยู่ เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ

      ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะ