ถามแพทย์

  • เป็นวัณโรคกระดูกสันหลัง กินยามา 6 เดือน ตอนนี้จัดฟัน ต้องดูแลเรื่องอะไรบ้าง?

  •  Cartoon Kongdee
    สมาชิก
    หนูเป็นวัณโรคกนะดูกสันหลัง ตอนนี้กินยามาได้ประมาณ 6 เดือนแล้ว และก็มีการจัดฟันด้วย อยากทราบว่าสามารถไปปรับเครื่องมือได้หรือไม่ มีข้อห้ามอะไรในการทำทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยวัณโรคหรือไม่ การจัดฟันนี้ส่งผลต่อการติดเชื้อหรือไม่ และถ้าหากทำไปแล้วมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่
    สวัสดีค่ะ คุณ Cartoon Kongdee หากรับประทานยาวัณโรคไปแล้วเข้าสู่เดือนที่ 3 หากตอบสนองต่อการรักษาดี แพทย์เริ่มลดจำนวนยาที่ใช้รักษา ซึ่งเมื่อเข้าสู่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป หากคนไข้จะต้องไปทำหัตถการต่างๆหรือทำฟัน สามารถทำได้ตามปกติค่ะ. แต่หากคนไข้ยังไม่ตอบสนองต่อยาต้านวัณโรค หรือไม่ได้มีการลดยาต้านวัณโรคลง แนะนำให้คุณ Cartoon Kongdee สอบถามแพทย์ผู้รักษาก่อนไปทำหัตถการหรือทำฟันนะคะ