ถามแพทย์

 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า

 •  Perry
  สมาชิก
  ผมอยากจะถามว่า ถ้าเราโดนหมากัดมา โดยไม่รู้ว่าหมาตัวนั้นมีเชื้อหรือไม่ ผ่านมา 2 สัปดาห์ ถ้าเราเองก็ไม่ได้แสดงอาการอะไร ฉีดวัคซีนป้องกันทันไหมครับ (ก็คือ ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่แสดงอาการใดๆ ฉีดวัคซีนทันไหมครับ?)

  สวัสดีค่ะ คุณ Perry,

                     ระยะฟักตัวของการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือตั้งแต่ถูกสุนัขกัดจนเป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ถึง 4 เดือน แต่อาจพบได้ตั้งแต่ 4 วันจนถึง 4 ปี 

                ดังนั้น หากถูกสุนัขกัดหรือข่วนหลัง 2 สัปดาห์ไปแล้ว การฉีดวัคซีนอาจพอช่วยได้ หากยังไม่เข้าสู่ระยะดำเนินโรค