ถามแพทย์

  • เคยฉีดกระตุ้น 1 เข็มเมื่อ 27 ม.ค. เมื่อวานหยิบขนมที่สงสัยว่าหนูมาแทะไปกิน จะต้องไปฉีดยาเพิ่มไหม

  •  Terds Rsu
    สมาชิก

    ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบ5เข็ม และฉีดกระตุ้นมาหลายครั้ง และฉีดกระตุ้น1เข็มเมื่อ 18 พ.ย.62 และก็มีเหตุต้องฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็มเมื่อ 27 ม.ค. 63 ต่อมาคืนวันที่29 ม.ค. 63 หยิบขนมที่สงสัยว่าจะมีหนูแทะและอาจมีน้ำลายหนูเปื้อนอยู่มากิน แบบนี้มีความเสี่ยงติดเชื้อหรือไม่ วัคซีนที่เพิ่งฉีดไปเมื่อ27 ม.ค.63นั้นจะป้องกันได้หรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ

    คุณ Terd Rsu

    โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกันทางน้ำลายที่มีเชื้อไวรัส Rabies อยู่แล้วถูกกัดน้ำลายเข้ากระแสเลือดทางบาดแผล หรืออาจกระเด็นเข้าทางเยื่อบุตา เป็นต้น  แต่ถ้าปนเปื้อนกับอาหารแล้วคนกินเข้าไปไวรัสไม่สามารถจะแพร่พันธุ์ ในกระเพาะอาหารทำให้เกิดโรคได้แน่นอนครับ และคุณเพิ่งฉีด vaccine สร้างภูมิกันมาแล้ว  คงสามารถมีภูมิคุ้มกันได้ทันแน่นอน(ถ้ามีเชื้อจริงๆ)  จึงไม่ต้องกังวลครับ ไม่จำเป็นต้องฉีดยาเพิ่มครับ  เพราะไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคแล้ว