ถามแพทย์

  • วัคชีน

  •  Chanathon Deetubthai
    สมาชิก
    สวัสดีครับ โดนนำ้ลายสุนัขเข้าปากหรือเข้าตาจะเป็นอะไรไหมครับ พึ่งชีดวัคชีนครบ5เข็มจากการโดนข่วน ครบ5เข็มวันที่2 ต่อมาหลังชีดวัคชีนโดนนำ้ลายสุนัขเข้าปากหรือเข้าตา ภายใน2-3อาทิต หลังชีคชีนจะต้องไปหาหมออีกไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Chanathon Deetubthai,

                            หากเพิ่งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็มไปในวันที่ 2 พ.ค. และโดนน้ำลายสุนัขกระเด็นเข้าปากหรือตาดังกล่าวในวันนี้ หรือหลังจากวันที่ 2 พ.ค.ไป 1 เดือน ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นค่ะ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 30 วันหลังจากฉีดวัคซีนไปค่ะ