ถามแพทย์

 • ลูก11เดือน10วัน(ผ่าคลอด) คุมแบบหลั่งนอกแล้วเกิดตั้งครรภ์ อันตรายมากไหมค่ะ

 •  Ummi Nur Amileen
  สมาชิก
  แล้วต้องทำอย่างไร

   สวัสดีคะคุณ Ummi Nur Amileen

  หมอได้ไปอ่านงานวิจัยที่ทำให้สัตว์ทดลองนะคะ ว่าด้วยเรื่องการหายของมดลูกที่ได้รับกาผ่าตตัดคลอดค่ะ

  ซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ การผ่าตัดคลอดเป็นการเปิดตัวมดลูกนะค่ะ การที่จะทำให้แผลหาย จะประกอบด้วยสองอย่างคือ

  1. การสมานแผล
  2. การสร้างเนื้อเยื่อเพิ่มเติม

  ขบวนการทั้งสองอย่างจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน ในหนูที่ใช้ทดลองจะหายสนิทค่ะ

  แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ 

  • ขนาดของแผล
  • ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด
  • โรคประจำตัว
  • ชนิดของไหมที่ใช้
  • และยาที่ใช้

  ดังนั้นในกรณีของคุณหมอคงแนะนำเรื่องการฝากครรภ์ในกลุ่มเสี่ยงค่ะ คือ อาจจะต้องอยู๋ในความดูแลเป็นพิเศษค่ะ เนื่องจาก อาจจะมีปัญหาดังนี้ค่ะ

  • ภาวะรกเกาะต่ำ
  • ภาวะเลือดออกระหว่างการตั้งครรภ์
  • ภาวะมดลูกแตกขณะที่จำคลอดค่ะ

  สามารถที่จะมีการตั้งครรภ์ได้ค่ะ แต่อาจจะต้องมีการนัดผ่าคลอดค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเรื่องของมดลูกแตกค่ะ

  แนะนำพบแพทย์สูตินรีเวชค่ะ