ถามแพทย์

 • ลูกถูกสุนัขข่วนเป็นรอยบวมแดง เป็นสุนัขทึ่เลี้ยงในบ้าน ต้องไปฉีดวัคซีนไหม

 •  Khwanta Sornsuriya
  สมาชิก
  ลูกถูกสุนัขข่วนเป็นรอยบวมแดงที่หน้าแต่ไม่มีเลือดออก เป็นสุนัขทึ่เลี้ยงในบ้านไม่เคยออกไปเล่นกับสุนัขที่ไหน ต้องไปฉีดวัคซีนไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Khwanta Sornsuriya,

                       การโดนสุนัขข่วนจนผิวหนังมีรอยบวมแดง อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้  อย่างไรก็ตาม หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง โดยเลี้ยงให้อยู่แต่เฉพาะในบ้าน และสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปี อาจใช้วิธีสังเกตอาการสุนัขไปก่อนก็ได้  หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน แสดงว่าสุนัขไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำให้สังเกตอาการต่อไปอีกจนครบ 14 วัน หากสุนัขไม่ตายภายใน 14 วัน แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และลูกก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม ควรล้างทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่โดนข่วนให้สะอาดด้วยการฟอกสบู่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ผิวหนังค่ั