ถามแพทย์

  • ลืมยาคุม

  • ขอถามค่ะพอดีลืมยามาไว้ กทม.ค่ะทานมาได้สักสองอาทิตย์แล้วค่ะเปนคุมยาซีราเซน28เม็ดถ้าเราจะกินต่อกินให้ครบ28เม็ดแล้วค่อยต่อจากที่เราทานมาหรือทานให้หมดแผงจึงต่อแผงใหม่ค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ สุวรรณา ทิพย์ประชาบาล,

                           หากลืมเอายาคุมกำเนิดมา แนะนำให้ซื้อยาคุมยี่ห้อเดิมมาทานต่อ โดยนับจากเม็ดที่ทานไปเม็ดสุดท้าย เช่น หากทานถึงเม็ดที่ 14 แล้ว ใหัเริ่มทานเม็ดที่ 15 ของแผงใหม่ที่ซื้อมาทานแทนค่ะ หลังจากนั้นก็ให้ทานจนครบ 28 เม็ด แล้วเริ่มต้นทานแผงใหม่ต่อไปตามปกติ