ถามแพทย์

 • ประจำเดือนหมดไปแล้ว แต่ไม่ได้ทานยาคุมแผงใหม่ และมีเพศสัมพันธ์ จะเริ่มทานยาแผงใหม่ได้เลยไหม

 •  Tip Mad
  สมาชิก

  ประจำเดือนหมดวันที่ 16 กันยนยน แต่ไม่ได้ทานยาคุมแผงใหม่ และมีเพศสัมพันธ์ในวันที่22-23 กันยายน แบบนี้จะทานยาแผงใหม่ได้เลยหรือเปล่าค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Tip Mad,

                        หากได้ทานยาคุมกำเนิดครบ 21 เม็ดแล้ว และไม่ได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ภายใน 7 วัน หรือครบ 28 เม็ดแล้ว ไม่ได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดต่อในวันถัดไป ฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมกำเนิด ก็จะหมดลงในทันที และหากหลังจากนี้ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

                        ดังนั้น หากยังไม่ได้เริ่มทานยาคุมกำเนิด และได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 22-23 ต.ค. ไปแล้ว ( ตามที่เขียนคือ ก.ย.?) การทานยาคุมกำเนิดในวันนี้ จะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ แนะนำควรรอให้ประจำเดือนมาเสียก่อน แล้วจึงเริ่มทานยาคุม เพื่อให้แน่นอนว่าไม่ได้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น และเมื่อประจำเดือนมาแล้ว ก็ควรทานยาคุมกำเเนิดภายในไม่เกิน 5 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที

  Tip Mad  Tip Mad
  สมาชิก

  ถ้าจะทานยาคุมฉุกเฉินในวันที่ 24 ตค นี้ยังได้หรือเปล่าค่ะ

  หากยังไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับจากที่มีเพศสัมพันธ์ไป ยังสามารถทานยาคุมฉุกเฉินได้ แต่ยาคุมฉุกเฉินก็ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% โดยหากทานภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภาย 48-72 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%