ถามแพทย์

 • ลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดที่ 3 จะเป็นไรไหมครับ

 •  Lalla
  สมาชิก
  แฟนลืมกินยาคุมหนึ่งเม็ดหลังจากกินไปแค่สองเม็ด(แต่กินยาคุมมาตลอดหลายเดือนและประจำเดือนมาตรงทุกรอบ) ลืมกินวันศุกร์มีเพศสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ ตอนนี้กินเบิ้ลสองเม็ดไปแล้ว จะเป็นไรไหมครับ
  Lalla  Lalla
  สมาชิก
  ขอโทษครับ ลืมกินวันศุกร์มีแพทย์สัมพันธ์ุวันเสาร์

  สวัสดีครับ

  การทานยาเม็ดคุมกำเนิด (contraceptive pill) อย่างที่ จขกท ทราบว่า ควรทานให้ตรงเวลา และสม่ำเสมอทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูงสุด 

  กรณีที่ลืมทานยา แนะนำดังนี้ครับ

  กรณีที่ 1 ยาเม็ดที่ลืมเป็น 14 เม็ดแรก ในกรณีนี้ให้ทานยาทันทีที่คิดได้ หรือในกรณีที่เลยเวลานานแล้วสามารถทานได้พร้อมเม็ดถัดไปได้เลย

  ในกรณีที่ลืมทานยา สามารถปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

  - เมื่อลืมรับประทานยา 1 เม็ด : ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทานเม็ดต่อไปตามปกติ ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย

  - เมื่อลืมรับประทานยา 2 เม็ดในช่วง 2สัปดาห์แรก : ให้รับประทาน 2 เม็ด 2 วันติดกัน แล้ววันต่อไปก็รับประทานปกติ ไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย

  - เมื่อลืมรับประทาน 2 เม็ดในสัปดาห์ที่ 3 หรือเมื่อลืมรับประทาน 3 เม็ด ไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตาม : ให้เริ่มรับประทานแผงใหม่ได้ทันที และใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากการลืมทานยาในช่วงนี้จะทำให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สูงครับ

  สำหรับกรณีของ จขกท มีการลืมทานยาก็ปฏิบัติตามวิธีการข้างต้น ก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ครับ ให้สังเกตการอาการคัดตึง เต้านม เลือดออกทางช่องคลอดกระปริดประปรอย ปวดท้อง ซึ่งอาการเหล่านี้ก็เป็นผลข้างเคียงของยากินคุมกำเนิดได้เช่น ดังนั้นให้ลองตรวจการตั้งครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์ครับ