ถามแพทย์

  • มีคนเอามือมาจำแผลเจาะเลือด จะมีโอกาสติดเชื้อได้หรือไม่

  •  Looknam
    สมาชิก

    สวัสดีครับผมไปบริจาคเลือดมาในช่วงเช้า และตอนบ่ายผมได้แกะผ้าปิดแผลบริเวณเจาะเลือดออกเนื่องจากไม่มีเลือดออกแล้ว มีแค่รอยจุดสีแดงอ่อนๆ หากตอนเย็นมีคนเผลอนำมือมาจับบริเวณแขนศอก ทำให้บางส่วนของฝ่ามือเขาไปโดนบริเวณที่เจาะเลือด ไม่นาน ทำให้ผมนึกได้ว่าจะมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี หรือเชื้อโรคอะไรหรือไม่? แต่หลังจากที่เขาดึงมือออกก็ไม่พบว่ามีของเหลวหรือสิ่งผิดปกติอะไรบริเวณแผล หรือว่าผมกังวลเองมากไปหรือเปล่า...ขอบคุณครับ

    สวัสดีครับ คุณ Looknam

           จากข้อมูลที่คุณ looknam ให้นั้น โอกาสติดเชื้อคงเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับ อย่าพึ่งกังวลไปจนเกิดไปครับ