ถามแพทย์

 • ระดูขาวสีน้ำตาลกลิ่นแรง

 •  NOH555
  สมาชิก

  เป็นประจำเดื่อนเกือบ 1 เดื่อนแล้วค่ะ ตอนนี้เป็นระดูขาวสีน้ำตาลมีกลิ่นแรงมากค่ะ จพเป็นอะไรไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ NOH555,

                การที่มีเลือดออกนานเกือบ 1 เดือน รวมถึงการมีตกขาวที่มีสีน้ำตาล ซึ่งก็คือการมีตกขาวที่ปนเลือดเก่า ถือเป็นอาการของการมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

               1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

               2.มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีตกขาวที่ผิดปกติ ซึ่งรวมถึงการมีตกขาวปนเลือด และจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย นอกจากนี้อาจทำให้มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติได้

               3. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่ 

               4. การทำงานผลิตฮอรโมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ หรือในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือน

              5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ เกร็ดเลือดทำงานผิดปกติ เป็นตับแข็ง ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

              6. จากการใช้ฮอร์โมน เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ฮอร์โมนทดแทนในวัยหมดประจำเดือน รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น

              เนื่องจากอาการมีเลือดออกจากช่องคลอดนานและการมีตกขาวที่ผิดปกติดังกล่าวของคุณ NOH555 ถือเป็นอาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ ในเบื้องต้นอาจตรวจลองหาการตั้งครรภ์ดูก่อนหากมีเพศสัมพันธ์ค่ะ เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นผลจากการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติหรือไม่ค่ะ