ถามแพทย์

  • รอบเดือนมา 2 ครั้งในเดือนเดียว

  • ช่วง4-5 เดือนที่แล้วเปัน ปจด เดือนละ2-3 ครั้ง ไปตรวจพายในมาหมอก็ว่าไม่เปันไรแค่ ฮอโมนมีปัญหา ก็ให้ยาคุมมากินเดือนนื่ง ต่อมา ปจด ก็มาปรกติได้สองเดือนจื่งเลีกกินเพราะเราอยากมีลูก แล้วพอเดือนมีนานี้ เราเรี่มเปัน ปจด วันแรกวันที 25–28/03/2018 แล้ววันนีวันที 9 เมษา 2018 เราก็มี ปจด อีกรอบ เปันเลือดสีช๊อกโกแลัด ปนมูกออกมา คือเรา xx กะสามีแทบจะทุกวัน หลังจาก ปจด ครั้งแรกขาด แต่ไม้รู้ทำไม ปจด รอบสองถึงมาเรวมาก ทั้งที่วันนี้พึ่งจะเปันวันที 16 ถ้านับจากวันที 25 มีนาเปันวันแรก อยากทราบว่าเราจะมีโอกาสท้องใหม หลื ที่เขาเรียกกันว่าเลือดล้างหน้าเด็ก มันจะใช่ หลืเปล่า แอบหวังนิดๆ 😁