ถามแพทย์

 • รอบเดือนผู้หญิง

 •  chanakarn0108
  สมาชิก

   สอบถามค่ะ ไม่เคยมีอะไรกับใครนะคะ ปกติประจำเดือนจะมาสิ้นเดือนค่ะ เดือนพย.มาวันที่29-3ธค. แต่ประจำเดือนธันวาไม่มาค่ะจนถึงตอนนี้ ถือว่าผิดปกติมั้ยคะ 

  สวัสดีครับ คุณ chanakarn 

         ภาวะประจำเดือนขาดนั้น สามารถมีสาเหตุได้หลากหลายครับ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับโรคประจำตัว อายุ สุขภาพของแต่ละบุคคล โดยจะขอยกตัวอย่างสาเหตุต่างๆดังนี้ 

  1. ภาวะตั้งครรภ์ 

  2. ภาวะความเครียดต่าง ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่นการไม่สบาย ก็สามารถส่งผลให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้

  3. โรคทางต่อมไร้ท่อต่าง เช่น ภาวะไทรอยท์ผิดปกติ / ภาวะอ้วนซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานของฮอร์ดมนเพศที่ผิดปกติได้

  4. ในผู้หญิงที่พึ่งเริ่มมีประจำเดือนในช่วง1-2ปีแรกอาจทำให้มีประจำเดือนไม่สม่าเสมอได้ 

     อย่างไรก็ตามหมอแนะนำให้ พักผ่อน ออกกำลังกาย ทำจิตใจให้สดใส ก็อาจทำให้ประจำเดือนกลับมาปกติได้เอง หากประจำเดือน ไม่มามาก3เดือน แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาครับ