ถามแพทย์

  • รอบเดือนที่เปลี่ยนไป กับความเสี่ยงในการตั้งครรภ์

  •  May June July
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ หากมีรอบเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ28-35วันต่อรอบเดือน(ปกติมาไม่เท่ากันสักเดือน แต่ไม่ค่อยเกิน35วัน แต่มีบ้าง(นานๆครั้ง ย้ำว่านานๆครั้ง)บางเดือนที่เกินรอบปกติ) สมมติเดือนที่แล้วมีประจำเดือนวันแรกวันที่1มิถุนายน รอบเดือนต่อมาคาดว่าจะมาประมาณวันที่28มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม... หากในช่วงนี้ ประมาณวันที่27มิถุนายน มีเพศสัมพันธ์ โอกาสตั้งครรภ์มีมากน้อยเพียงใด... หากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งนั้น(ขออนุญาตอธิบายให้เห็นภาพ) อวัยวะเพศชาย เข้าไปเพียงแค่ส่วนหัว และเข้าออกเพียงไม่กี่ครั้ง(เนื่องจากเข้าไม่ค่อยได้) และไม่มีการหลั่งใดๆ มีโอกาสตั้งครรภ์มากน้อยเพียงใด... เนื่องจากในวันที่คำนวณว่าควรจะมีประจำเดือน(สมมติวันที่28มิถุนายนถึงวัน5กรกฎาคม)