ถามแพทย์

 • ผลการตรวจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกไหม

 •  Jinnee Watana
  สมาชิก
  รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ ว่า ผลที่แนบมา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกไหมคะ ขอขอบพระคุณคะ Cervical material (MO) Thin Prep Other high risk HPV genotypes Positive Test methadology Cobas 4800 HPV Test, Detectable limit >600 copies/ml. for HPV type 16 and 18. Other high risk HPV types include 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 and 68. This assay cannot be used to distinguish the Individual genotypes in other high risk group. HPV 16 Negative Reference value: Negative HPV 18 Negative Reference value: Negative

  สวัสดีค่ะ คุณ Jinnee Watana,

                      จากผลที่เขียนมา เป็นการตรวจหาเฉพาะการติดเชื้อไวรัส HPV (human papilloma virus) ไม่ได้มีผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกมาด้วยค่ะ ดังนั้น แนะนำควรลองดูในใบผลให้ละเอียดอีกครั้ง ว่ามีรายงานของการตรวจเซลล์ปากมดลูกหรือไม่

                       สำหรับผลที่ให้มา พบว่ามีการติดเชื้อไวรัส HPV ชนิดที่เป็น high risk หรือชนิดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นสายพันธ์ุใด (เช่น อาจเป็นสายพันธ์ุ 31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) เพียงแต่ไม่ใช่สายพันธ์ุ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุที่พบเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด

                       อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการติดเชื้อ ก็ไม่ได้หมายความว่า เซลล์ปากมดลูกจะเกิดความผิดปกติและกลายเป็นมะเร็ง เพราะในบางราย ร่างกายสามารถที่จะกำจัดเชื้อออกไปได้ และไม่ได้ทำให้เซลล์เกิดความผิดปกติและไม่กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก

                      ดังนั้น ควรดูผลรายงานของการผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกร่วมไปด้วยค่ะ ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ แต่หากไม่มีจริงๆ เมื่อตรวจพบว่ามีการติดเชื้อดังกล่าว แพทย์อาจส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติที่ปากมดลูกเป็นลำดับต่อไปค่ะ