ถามแพทย์

  • รบกวนหน่อยคะ

  • สวัสดีค่ะ อยากทราบรายละเอียดแล้วการเกิดเหตุแบบนี้ ตือตรวจพบว่ามีฟันคุด มาได้ 7-8เดือน โดยการยังไม่ไดถอน แล้วมันมีอาการปวดฟันบ้าง อะไรบ้าง จนต่อมน้ำเหลืองใต้คางโดน (ใต้กรามด้านซ้าย) โตๆ ยุบ ๆ ไปหาหมอมา หมอก็ตีให้เป็นแค่ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ อาการหลักๆ คลำพบก้อนนูน เล็กๆ ขนาดเหรียญ50สต. ถ้าอักเสบมากๆเพราะคลำบ่อย ๆจะขนาดใหญ่เป็นเหรียญบาท อยากทราบว่า โตบ่อย ๆ โตๆยุบๆ เป็นอันตรายมากไหมค่ะ? ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ ไม่เจ็บคอ ไม่กลืนลำบาก กินได้ นอนได้ มีแต่บางทีถ้าคลำมากๆจะอักเสบแล้วปวด (เอาจริง ๆไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตมาก) ถ้าไม่ใช่คนจิตตก ชอบกังวล แล้วจับลูบมันบ่อย ๆคะ ข้อความข้างต้นที่เล่าไป แล้วได้ถาม อยากรู้ค่ะต้องทำอย่างไร อันตรายไหมค่ะ ขอบคุณทีให้คำแนะนำ แล้วขอบคุณทุกคำปรึกษาค่ะ ขอบพระคุณค้ะ

    อาการของต่อมน้ำเหลืองโต เนื่องจากอักเสบ จะสามารถเป็นๆหายๆ บวมๆยุบๆ ได้ ถ้าสาเหตุของการติดเชื้อ หรืออักเสบในช่องปากยังไม่ได้แก้ไข 

    โดยทั่วไปหลังจากกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (หรือยาแก้อีกเสบ) จนครบแล้ว ก้อนต่อมน้ำเหลืองจะยังโต และคลำได้อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ถ้าบวมนานไม่ยุบเกินหนึ่งเดือน อาจไปให้แพทย์ตรวจอีกครั้ง เพราะอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น มะเร็ง หรือวัณโรคของต่อมน้ำเหลือง

    แต่ถ้าไม่ได้กินยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ถอนฟันคุด จะทำให้ต่อมน้ำเหลืองไม่หายอักเสบ จนทำให้ขนาดก้อนไม่ยุบได้ค่ะ