ถามแพทย์

 • ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซโพสตอล

 •  อาม พลเสน
  สมาชิก
  ยาไมเฟพริสโตนและ ไมโซโพสตอล หาซื้อที่ไหนได้
  อาม พลเสน  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ อาม พลเสน

  ยาทั้งสองตัวดังกล่าวมาเป็นยาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูก ซึ่งอาจทำให้มีการตกเลือด หรือเสียเลือดมากจนเกิดภาวะช็อกได้ หากใช้ในข้อบ่งชี้เพื่อหวังจะทำแท้งบุตร

  จึงเป็นยาที่ไม่ควรใช้เองโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เด็ดขาด แนะนำพบแพทย์เพื่อประเมิน ตรวจร่างกาย ว่ามีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้ยาดังกล่าวหรือไม่ และใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น