ถามแพทย์

 • ยาแก้อาเจียนกินพร้อมยาคุมได้ไหม

 •  Boonyarit Samart
  สมาชิก
  กินพร้อมกันได้ไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Boonyarit Samart,

                      ยาแก้อาเจียนนั้นมีหลายชนิด หากเป็นชนิดที่ใช้บ่อยๆ โดยทั่วไป เช่น metoclopramide, dimenhydrinate, domperidone เป็นต้น สามารถที่จะทานพร้อมกับยาคุมกำเนิดได้ โดยไม่ได้มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลง และยาคุมกำเนิดเอง ก็ไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพของยาแก้อาเจียนค่ะ 

                      อย่างไรก็ตาม การจะทานยาแก้อาเจียน ก็ต้องมีข้องบ่งชี้ในการใช้ และไม่มีข้อห้ามอื่นๆ ของการใช้ยาแต่ละชนิดอยู่ ซึ่งควรปรึกษาเภสัชกรก่อนการใช้ยาแต่ละชนิด เพราะจะมีรายละเอียดข้อห้ามที่แตกต่างกัน และควรทานตามขนาดและวิธีที่กำหนด รวมถึงเมื่อหายจากอาการคลื่นไส้ อาเจียนแล้ว ก็ควรหยุดใช้ หรือหากอาการคลื่นไส้ อาจเียนไม่ดีขึ้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ