ถามแพทย์

 • เป็นไตเรื้อรังระยะที่ 4 ยกของหนักเกิดอาการปวดหลัง ควรทานยากลุ่มไหนที่ไม่รบกวนการทำงานของไต

 •  Chaweewan Spooner
  สมาชิก
  เป็นไตเรื้อรังระยะที่ 4 ยกของหนักเกิดอาการปวดหลัง ควรทานยากลุ่มไหนคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อการทำงานของไต
  Chaweewan Spooner  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Chaweewan Spooner

  การมีไตเสื่อมในระดับที่ 4 นั้นถือว่าเสื่อมค่อนข้างมากแล้ว แนะนำพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของไตเสื่อม และแก้ไขหรือชะลอสาเหตุนั้นๆให้ได้นานที่สุดค่ะ ไม่ซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแก้อักเสบ เพราะยาในกลุ่มนี้มีผลทำลายไตทำให้ไตเสื่อมได้เร็วขึ้น หรือเกิดไตวายเฉียบพลันขึ้นมาได้ ดื่มน้ำในปริมาณที่พอดีประมาณ 1-2 ลิตรต่อวัน 

  สังเกตอาการปัสสาวะออกน้อยหรือตัวบวมซึ่งอาจเป็นอาการบ่งบอกของไตวายเฉียบพลัน ควรรีบไปพบแพทย์