ถามแพทย์

 • รับประทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่อง ใช้ยาเลื่อนประจำเดือนมาได้ 4 วัน ควรเริ่มยาคุมกำเนิดแผงใหม่ตอนไหน?

 •  Aaaaa19
  สมาชิก
  เราเป็นคนที่รับประทานยาคุมทุกเดือน พอดีว่าต้องการเลื่อนประจำเดือน จึงไปพบเภสัชเพื่อซื้อยาเพื่อเลื่อนประจำเดือน เรากินยาเลื่อนประจำเดือนมาได้4 วัน หยุดกินเพราะหมดธุระแล้ว อยากถามว่าควรเริ่มกินยาคุมแผงใหม่ตอนไหน เพราะปกติรับประทานยาคุมมาทุกเดือน

  สวัสดีค่ะ คุณ Aaaaa19,

                        หากช่วงที่ทานยาเลื่อนประจำเดือนเป็นช่วงที่อยู่ในระยะเว้น 7 วัน (สำหรับยาคุมชนิด 21 เม็ด) หรืออยู่ในช่วงเม็ดที่ 22-28 (หากเป็นยาคุมชนิด 28 เม็ด)  อาจทำได้ 2 กรณีคือ

                       - รอให้ประจำเดือนมาก่อน แล้วจึงเริ่มต้นทานยาคุมแผงใหม่ในวันแรกที่ประจำเดือนมา ซึ่งแนะนำให้ทำวิธีนี้ 

                      - เริ่มทานยาคุมแผงใหม่ต่อเลย เพียงแต่ในรอบนี้จะไม่มีประจำเดือนมา และในรอบหน้าประจำเดือนอาจมาปริมาณมากได้ 

                      หากทานยาเลื่อนประจำเดือนในช่วงที่กำลังทานยาเม็ดฮอร์โมนอยู่ แนะนำให้ทานยาคุมกำเนิดต่อจนหมดแผง แล้วเว้น 7 วัน (สำหรับยาชนิด 21 เม็ด) แล้วจึงเริ่มแผงใหม่ต่อไป หากเป็นยาชนิด 28 เม็ด เมื่อทานครบ 28 เม็ด ก็ให้ทานแผงใหม่ต่อไปได้เลยตามปกติ เพียงแต่ในช่วงที่เริ่มทานยาเลื่อนประจำเดือน จนกระทั่งเริ่มทานยาคุมแผงใหม่นั้น ควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วย เนื่องจากประสิทธิภาพของยาคุมอาจลดลงได้