ถามแพทย์

 • ยาสตรีเบนโล

 • แฟนผมเลือดออกกะปริกะปลอยทางช่องคลออด แต่เป็นได้1วันเองครับกินยาสตรีเบนโลพอจะช่วยได้ไมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ นุสบา พิมภาค,

                 การมีเลือดออกจากช่องคลอด 1 วัน โดยที่ไม่ใช่ช่วงวันที่ประจำเดือนควรจะมา อาจเป็นเลือดที่เกิดจาก

                 1. เลือดช่วงวันไข่ตก โดยจะอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน เลือดที่ออกจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และเป็นเพียงแค่ 1 วัน

                  2. เลือดล้างหน้าเด็ก จะเกิดหลังจากวันที่มีการปฏิสนธิไปประมาณ 6-12 วัน เลือดที่ออกจะมีปริมาณเล็กน้อย และเป็นเพียงแค่ 1 วัน

                  แต่หากมีเลือดออกจากช่องคลอดอีกเรื่อยๆ อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น

                   - การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม 

                   - เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก

                   - ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่าง เช่น ยาคุมกำเนิด  ยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริม เป็นต้น

                   - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เกร็ดเลือดต่ำ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ทานยาบางชนิด เช่น ยาละลายลิ่มเลือด

                   ดังนั้นควรสังเกตเลือดที่ออกไปก่อน ว่าจะมีอีกหรือไม่ หากเป็นเพียงแค่ 1-2 วันและมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากเลือดยังคงออกต่อเนื่องนานเกิน 2 วัน หรือมีปริมาณมาก หรือมีปวดท้องน้อย ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

                    การทานยาสตรีเบลโล ซึ่งเป็นยาที่มีฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศหญิง อาจยิ่งทำให้เกิดอาการเลือดออกผิดปกติมากขึ้น จึงไม่แนะนำให้ทานในขณะนี้ค่ะ