ถามแพทย์

  • จะครบกำหนดเอายาฝังคุมกำเนิดออกในอีก 1 เดือน มีประจำเดือนมา 1 สัปดาห์ ผิดปกติไหม

  •  Milk Tk
    สมาชิก
    ประจำเดือนมา1อาทิตแล้วค่ะ ล้ะอีกไม่กี่เดือนจะถอดยาฝั่งคุมดำเนิดออกแล้ว เพราะครบกำหนด อยากทราบว่าปกติหรือป่าวค่ะ หรือต้องพบแพทย์ให้ยาปรับฮอร์โมนค้ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Milk Tk,

                         ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ ดังนั้นหากก่อนนั้นไม่มีเลือดออก และต่อมามีเลือดออกดังกล่าว ก็อาจเป็นผลของยาฝังคุมกำเนิดได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้สังเกตเลือดที่ออกไปก่อน หากออกมาในปริมาณเล็กน้อย หรือมาแบบกะปริดกะปรอย คือมาบ้างเป็นบางวัน และไม่มีปวดท้องน้อย ก็ไม่อันตรายแต่อย่างใด อาจไม่จำเป็นต้องทานยาปรับฮอร์โมน แต่หากมีเลือดออกทุกวันนานติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป หรือมีเลือดในปริมาณมาก มีปวดท้องน้อยมาก แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุอื่นหรือไม่ เช่น เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น มีติ่งเนื้อในเยื่อบุโพรงมดลูก มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก เป็นต้น