ถามแพทย์

 • กินยา Cavumox และ Simethicone มีผลทำให้ประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดลดลงไหม

 •  Karin_napha
  สมาชิก
  สวัสดีครับคุณหมอ ผมอยากทราบว่า การที่เรากินยา Cavumox และ Simethicone มีผลทำให้ประสิทธิภาพยาคุมกำเนิด(21 เม็ด)ลดลงมั้ยครับ? และ อยากทราบว่า เวลาที่กินยามีผลมั้ยครับ เช่น กินยาคุมพร้อมกับยาปฏิชีวนะ จะมีผมกับการออกฤทธิ์ของยาคุมมั้ยครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Karin_napha,

                      ยา cavumox คือตัวยา amoxicillin กับ clavulanic acid  ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อในกลุ่มเพนิซิลิน โดยยากลุ่มนี้ การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ไม่มีผลกับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือดหรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลงอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถที่จะทานร่วมกันหรือทานพร้อมกับยาคุมได้ อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงของยาชนิดนี้ อาจทำให้มีคลื่นไส้ อาเจียน ดังนั้น หากทานยาแล้วเกิดอาเจียน อาจมีผลต่อการดูดซึมของยาคุมได้ ดังนั้น แนะนำควรเว้นระยะการทานยาขนิดนี้กับยาคุมกำเนิดให้ห่างกันค่ะ

                      ส่วนยา simethicone เป็นยาขับลม ที่ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง ไม่พบว่ายาชนิดนี้มีผลไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลงแต่อย่างใด ดังนั้น สามารถที่จะทานร่วมกันหรือพร้อมกับยาคุมกำเนิดได้ค่ะ

                     ส่วนยาที่จะมีผลต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือดอย่างมีนัยสำคัญและทำให้ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดลดลง คือ ยาปฏิชีวนะ rifampin, griseofluvin, ketoconazole ยากันชักต่าง ๆ ได้แก่ carbamazepine, phenytoin, topiramate, phenobarbital, oxcarbazepine, felbamate ยาต้านเชื้อไวรัส HIV ได้แก่ darunavir, efavirenz, lopinavir, nevirapine เป็นต้น