ถามแพทย์

 • ยาถ่ายพยาธิ

 •  Peerawat Phuengsalee
  สมาชิก
  คือผมกินยาถ่ายพยาธิแล้วต้องกินยาระบายตามไหมครับ ที่กล่องไม่ได้เขียนให้กินยาระบายตามนะครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Peerawat Phuengsalee,

                    การทานยาถ่ายพยาธินั้น เราควรทราบเสียก่อนว่าเราติดพยาธิหรือไม่ และติดพยาธิชนิดใด  เพราะแต่ละชนิดอาจใช้ชนิดยาไม่เหมือนกัน และจะใช้ระยะเวลาในการทานไม่เหมือนกัน เช่น หากเป็นยา albendazole และหากเป็นพยาธิเข็มหมุด พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ ก็จะทานขนาด 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว แต่หากเป็นพยาธิเข็มหมุด เมื่อทานไป 1 ครั้งแล้ว ควรทานซ้ำอีก 1 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ หากเป็นพยาธิแส้ม้า ให้ทานวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน หากเป็นพยาธิตัวตืด ต้องทานวันละ 2 ครั้งติดต่อกัน 8-30 วัน หากเป็นพยาธิตัวจี๊ด ให้ทานวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 21 วัน หากเป็นโรคพยาธิสตรองจิลอยด์ (strongyloidiasis) ให้ทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เป็นต้น

                   หลังจากการทานยาถ่ายพยาธิ ไม่จำเป็นต้องทานยาระบายตามค่ะ หากทานยาระบายจนเกิดอาการท้องเสีย อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิได้