ถามแพทย์

 • เริ่มทานยาคุมแผงใหม่หลังจากทานแผงเดิมครบ 21 เม็ด

 •  KaiKai Pmw
  สมาชิก
  ทานยาคุม 21 เม็ดค่ะ และช่วงหยุดยา 7 วัน ประจำเดือนมาก่อนกำหนด (มาวันที่ 4 ที่หยุดกิน) จะต้องเริ่มแผงใหม่วันที่ 8 หรือเริ่มวันที่ประจำเดือนมาเลยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ KaiKai

   หลังจากหยุดยาเม็ดที่ 21 จะมีเลือดประจำเดือนมาค่ะ เมื่อเข้าสู่วันที่ 8 ของการหยุดทานยาแผงเดิม ให้เริ่มทานแผงใหม่ได้เลยค่ะ วิธีรับประทานยาคุมกำเนิด ดังนี้นะคะ

  • ยาคุมฮอร์โมนรวม ปริมาณ 1 แผง 21 เม็ด ให้รับประทานวันละ 1 เม็ด โดยเริ่มจากเม็ดแรกตามวันในสัปดาห์ที่มีสัญลักษณ์อยู่บนแผง จากนั้นรับประทานเม็ดต่อไปตามลำดับติดต่อกันทุกวัน เมื่อยาหมดแผง หยุดรับประทานยา 7 วัน (ซึ่งเป็นวันที่ประจำเดือนมา) เมื่อเข้าสู่วันที่แปด ไม่ว่าประจำเดือนจะหมดแล้วหรือไม่ ให้เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ต่อไปได้ทันที โดยต้องรับประทานยาทุกวันในเวลาเดียวกันเสมอ หากลืมรับประทานยาตามเวลาเดิมภายใน 24 ชั่วโมง ให้รับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีที่รู้ตัว แม้จะใกล้กับช่วงเวลาของยาเม็ดต่อไปก็ตาม และรับประทานยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ แต่หากลืมรับประทานยานานเกินกว่า 48 ชั่วโมง ให้ข้ามไปรับประทานยาตามวันปัจจุบัน แล้วใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นช่วยในการป้องกันหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลา 7 วันหลังกลับมารับประทานยา

   ผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของการทานยาคุมกำเนิด คือ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอในช่วง 2-3 เดือนแรกได้ค่ะ และสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ยาคุมกำเนิด