ถามแพทย์

 • มีแต่เมือกต้องใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินหรือไม่

 •  Warframe13
  สมาชิก
  มีสิทท้องไหมทไม่กนยาคุมเปนเวลาห่างกันเเค่ประมาน2-3

  สวัสดีค่ะ 

  ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ชนิดนี้ทานเมื่อกรณีมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้มีการป้องกัน หรือคุมกำเนิดวิธีใดร่วม หรือมีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยแต่ไม่มั่นใจ ควรทานภายใน 72 ชม. แต่ประสิทธิภาพสูงสุดคือทานภายใน 24 ชม.แรกหลังการมีเพศสัมพันธ์ เม็ดที่สองทานถัดมาอีก 12 ชม. ช้าสุดไม่ควรเกิน 16 ชม. หากทานถูกวิธีตามคำแนะนำ พบว่าประสิทธิภาพการคุมกำเนิด 85%-88%

  อย่างไรก็ตาม หากรับประทานยาคุมแล้ว ประจำเดือนไม่มาตามเวลาปกติ 1 สัปดาห์ แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์โดยชุดตรวจการตั้งครรภ์นะคะ กรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ ควรวางแผนป้องกันคุมกำเนิดค่ะ เช่น ยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย

  อ่านเพิ่ม ยาคุมฉุกเฉิน