ถามแพทย์

 • การรับประทานยาคุม ควรทานตรงเวลาหรือไม่

 •  Tanaporn
  สมาชิก
  ทานยาคุมแต่ละวัน ต้องทานให้ตรงเวลาด้วยมั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Tanaporn 

  การกินยาคุมกำเนิด  (Contraceptive pills) ยาคุมกำเนิด  เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง โดยมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแผง 21 หรือ 28 เม็ด ภายในแผงยาที่เป็น 28 เม็ด จะมีตัวยาจริงๆ 21-24 เม็ด ขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่เลือกใช้ ที่เหลือจะเป็นวิตามินบำรุง

  ทั้งนี้ หลักการของยาคุมกำเนิด คือยับยั้งการตกไข่ค่ะ ร่วมกับเปลี่ยนแปลงมูกที่ปากมดลูก และทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางตัวลง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเป็นหลัก คืออาศัยวินัยในการรัลประทานยา การที่ลืมรับประทานยา จะทำให้ระดับยาในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง จะเพิ่มโอกาสในการทำให้เกิดการตกไข่ ทำให้ลดประสิทธิภาพลงได้ เนื่องจากถ้าเกิดการตกไข่ แสดงว่ามีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นเพื่อให้ระดับยาในร่างกายคงที่ การรับประทานยาให้ตรงเวลาจึงดีกว่าค่ะ แต่ถ้าความดเคลื่อนไปบ้างก็ยังถือว่าพอใช้ได้ค่ะ

  ดังนั้น ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดยังถือว่าไม่ใช่ 100% ค่ะ จึงมีการแนะนำการใช้ฮอร์โมนร่วมกับถุงยางอนามัย จะเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะ