ถามแพทย์

 • ยาคุม

 •  Panida Promlee
  สมาชิก
  ยาคุมฉุกเฉินใช้ได้2ครั้งในชีวิตจริงไหมคะ แต่ถ้าใช้เกิน2ครั้งในชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกเดือน จะเป็นอะไรไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Panida Promlee,

                     ยาคุมฉุกเฉิน มีไว้ใช้เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณีฉุกเฉินจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ได้แก่ ใช้ในผู้ที่ถูกข่มขืน หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้มีการคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆ อยู่ หรือมีการใช้วิธีการคุมกำเนิดอยู่ แต่เกิดความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง เช่น ถุงยางอนามัยขาดรั่ว ลืมทานยาคุมกำเนิด 3 วันขึ้นไป ลืมไปฉีดยาคุมตามกำหนดนัด เป็นต้น 

                      โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินเกิน 2 ครั้งต่อเดือน เนื่องจากมีปริมาณฮอร์โมนที่สูง ซึ่งจะไปมีผลต่อการทำงานของรังไข่ ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ได้ เช่น มีเลือดออกกะปริดกะปรอย ประจำเดือนมาผิดปกติ รวมถึงอาจเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ เพราะประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินนั้นไม่ถือว่าดีนัก เมื่อเทียบกับวิธีคุมกำเนิดอื่นๆ และการใช้บ่อยๆ ในช่วงเวลาใกล้ๆ กัน อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้

                      ดังนั้น หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ ก็สามารถที่จะใช้ยาคุมฉุกเฉินเกิน 2 ครั้งในชีวิตได้ ไม่ได้มีผลอันตรายร้ายแรง หรือทำให้เกิดมะเร็งแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากค่ะ